รายงานการประชุม
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 " 20/03/2560" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 "17/05/2560" ดาวโหลด pdf