สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
 

ผลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 27 ต.ค.63

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 2 ธ.ค.63

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 9 ธ.ค.63

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 18 ม.ค.64

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 29 ม.ค.64

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 26 เม.ย. 64

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 3 พ.ค. 64

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65 (ประปา) 7 ต.ค. 64

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65 7 ต.ค. 64

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65 17 มิ.ย.65

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66 16 ส.ค.65

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66 (งานประปา) 25 ต.ค.65

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66 25 ต.ค.65

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66 23 พ.ค.65

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67 29 ก.ย. 66

 
แผนการซ่อมบำรุงพัสดุ
 

เผยแพร่แผนการซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (25 ต.ค.65)

เผยแพร่แผนการซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (29 ก.ย.66)

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส
 

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>